Dėl prisijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
2019-03-18

Nors dar nesibaigė šis šildymo sezonas, tačiau, kaip moko liaudies išmintis ,,roges ruošk vasarą, o ratus žiemą“, dalis ūkiškų gyventojų jau galvoja kaip pasiruošti sekančiam šildymo sezonui, t.y. apsirūpinti kuru, atnaujinti šilumos įrenginius ar kt. Dalis gyventojų, suprasdami centralizuoto šilumos tiekimo teikiamus privalumus (nereikia rūpintis kuru, kūrenti, remontuoti katilų ir kt.), svarsto, ar nebūtų tikslinga savo būstą prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Žinoma, prijungimas prie tinklų (priklausomai nuo planuojamo šildyti pastato vietos) nėra paprastas ir pigus procesas, tačiau verta…

Daugiabučių namų renovacijos įtaka šilumos gamybai bei jos pardavimams
2019-03-14

Pateikiame informaciją apie daugiabučių namų renovacijos įtaką šilumos gamybai bei jos pardavimams. Palyginimui pateikiame trijų dar nerenovuotų namų šilumos suvartojimą per 2012 – 2014 m. laikotarpį ir tų pačių namų šilumos suvartojimą po renovacijos, per 2016 – 2018 m. laikotarpį. 2015 m. buvo renovacijos pabaigos metai, todėl jie palyginimui nenaudoti.   Šilumos vartojimas šiuose namuose per trijų metų laikotarpį sumažėjo 1083 MWh arba 41 %. Taigi, namų renovacija turi ženklią įtaką šilumos gamybai bei jos pardavimui. Tik trys namai per…

Kaimo katilinių renovuotų ir nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui 2018 – 2019 m.
2019-03-07

Pateikiame duomenis apie kaimo katilinių renovuotų ir nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimą.   Renovuoto namo šilumos energijos suvartojimas šildymui Eil. Nr. Adresas 2018 m. sunaudojimas, MWh 2019 m. sunaudojimas, MWh Skirtumas, MWh Pastato duomenys Lyginamasis šilumos suvartojimas 2019.01-02 mėn. Sausis Vasaris Iš viso Sausis Vasaris Iš viso 2019/2018 Plotas m² Butų sk. kWh/m² Vidutinė oro temperatūra ⁰C -1 -4 -3 1.7 1. Mokyklos g. 3, Senoji Varėna 6.388 6,382 12.77 5.89 5.058 10.948 -1.822 488.59 8 11.2 Nerenovuotų namų šilumos…

2018 m. šilumos pardavimo kainos, pajamos, sąnaudos, pelnas/nuostolis
2019-03-04

Šilumos pardavimo kainos, pajamos, sąnaudos, pelnas/nuostolis, 2018 m. Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas Kintama kainos dalis eur/MWh 26,19 24,17 -2,02 Pastovi kainos dalis * eur/MWh 27,64 27,38 -0,24 Investicinė grąža eur/MWH 3,31 3,31 0 Grąžinama vartotojui eur/MWh -4,7 -3,6 -1,1 Pardavimo kaina eur/MWh 52,44 51,26 -1,18 Gautos pajamos tukst. eur 2316 2166 -150 Atliktos sanaudos ** tukst. eur 2525 2347 -178 t.t. palūkanos bankui tūkst.eur 30 30 0 Komisijos nustatytas veiklos pelnas/nuostolis tūkst.eur -209 -181…

Kintamos ir pastovios 2018 m. šilumos gamybos sąnaudos
2019-03-01

Pateikiame 2018 m. kintamas ir pastovias UAB „Varėnos šiluma“ šilumos gamybos sąnaudas.   KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS    KURAS   Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti, 2018 m.     Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas Kuras 1 MWh šilumos pagaminti kg.n.e 91,52 93,60 2,08 Lentelėje pateiktas kuro kiekis, reikalingas pagaminti 1 MWh šilumos. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatytas kuro kiekis 1 MWh pagaminti skaičiuotas, kai įmonė eksploatavo tik Varėnos ir Naujųjų Valkininkų…

Efektyvus šilumos taupymas – mažesnės sąskaitos už šilumą
2019-02-26

2019 m. sausio mėnesį vidutinis UAB ,,Varėnos šiluma“ aptarnaujamos teritorijos daugiabučių namų šilumos suvartojimas buvo 21,3 kWh/m2. 2018 m. sausio mėnesį šis rodiklis buvo 22,1 kWh/m2. Tai rodo, kad 2019 m. sausio mėn., nors ir esant žemesnei vidutinei mėnesio lauko temperatūrai (2019 m. sausio mėn. -2,2 0C, 2018 m. sausio mėn. – 1,9 0C) dėl atliktos dalies daugiabučių namų renovacijos sumažėjo vidutinis šilumos suvartojimas. 2019 m. sausio mėnesį (kaip ir kitais šildymo sezono mėnesiais) labai skiriasi atskirų Varėnos miesto daugiabučių…