Šilumos ir karšto vandens kainos bei jų kitimas 2014 – 2017 m.
2018-03-16

Šilumos kaina. Nuo 2017 m. spalio mėn. įsigaliojo nauja Kainų komisijos patvirtinta šilumos energijos pardavimo kaina 2017-2022 m. laikotarpiui. Įmonė naudoja nustatytą formulę, kuriai jokios įtakos daryti negali, t.y. kaina didėja arba mažėja tik dėl perkamo kuro kainos. Perkamo kuro kaina nuo 2015 m. pastoviai didėjo, nes 2015 m. pradėjo veikti biokuro birža, atsirado reikalavimas visą biokuro kiekį pirkti tik joje. Trumpai pateikiame kainos skaičiavimo ypatumus.…

2018 m. kovo mėnesio UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos
2018-03-15

2018 m. kovo mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,47 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,04 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,38 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 11-oje vietoje. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, 2018 m. kovo…

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui
2018-03-13

  Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis, pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas, išdalinamas apmokėti vartotojams. Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradėjo galioti…

Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas
2018-03-13

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva, 2018 m. balandžio 17 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna). Darbotvarkė: Dėl auditoriaus išvados apie 2017 m. UAB „Varėnos šiluma“ finansinių ataskaitų rinkinį. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo. Dėl audito įmonės…