UAB „Varėnos šiluma“ paskirta daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 
2020-08-04

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. DV-572 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. DV-839 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“, UAB „Varėnos šiluma“ paskirta daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.  

Prie UAB ,,Varėnos šiluma“ prijungta UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“
2020-07-13

Įgyvendinus Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. T-IX-364 ,,Dėl  UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ reorganizavimo prijungiant prie UAB „Varėnos šiluma““, UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ nutraukė savo veiklą. Šios bendrovės vykdytas funkcijas nuo 2020 m. liepos 10 d. perėmė UAB ,,Varėnos šiluma“. Visais pastatų administravimo, techninės priežiūros, renovavimo klausimais prašome kreiptis į…

Baigti šilumos tinklų hidrauliniai bandymai
2020-07-10

Informuojame, kad UAB „Varėnos šiluma“ aptarnaujamoje teritorijoje baigti šilumos tinklų hidrauliniai bandymai. Darbai praėjo pakankamai sklandžiai – daugumai vartotojų karšto vandens tiekimas buvo sustabdytas tik keletui valandų. Tik tiems vartotojams, į kurių pastatus tiekiamos šilumos vamzdyne buvo įvykęs gedimas, karšto vandens tiekimas buvo nutrauktas ilgesniam laikotarpiui. Šilumos tinklų bandymus atlikti buvo būtina, kad kiek įmanoma…

Nebus tiekiamas karštas vanduo
2020-07-07

Informuojame, kad dėl termofikacinio vandens trasos avarijos nuo 2020 m. liepos 8 d. 8.00 val. iki 2020 m. liepos 9 d. 18.00 val. M.K. Čiurlionio g. 55, J. Basanavičiaus g. 44, Spaustuvės g. 3, Žalioji g. 21, 23, 31, 33 namų gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Atsiprašome už nepatogumus.