Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui

 

Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis, pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas, išdalinamas apmokėti vartotojams.

Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradėjo galioti 2017 m. rugpjūčio mėn. UAB „Varėnos šiluma“ suvartotą šilumos energiją daugiabučiuose namuose skirsto vadovaudamasi 3, 4 ir 5 šilumos paskirstymo metodais.

Visas pastate suvartotas ir įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu užfiksuotas šilumos energijos kiekis:

šildymo sezono metu susideda iš pastate suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) bei šilumos kiekio pastatui šildyti;

ne šildymo sezono metu susideda iš pastate suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti ir šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).

2017 m. paskirstymo metoduose atsirado naujas terminas ir nauja paslauga – šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Tai skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti pagal įvadinio geriamo vandens skaitiklio rodmenis ir šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti pagal vartotojų deklaruotą karšto vandens suvartojimą.

Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai ne šildymo sezono metu. Jei karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiuose namuose, šiluma su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiuojama kaip atskira nauja paslauga. Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

2017 m. daugiausiai šilumos energijos sunaudojo senos statybos, mažesnio butų skaičiaus daugiabučiai namai. Renovuoti daugiabučiai namai suvartojo perpus mažiau šilumos energijos.

 

Renovuotų ir nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui 2015 – 2017 m. 

 

Iš viso Varėnoje renovuoti 36 daugiabučiai namai ir septynių daugiabučių namų renovacija dar tebevyksta.