Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva, 2018 m. balandžio 17 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna). Darbotvarkė:

  1. Dėl auditoriaus išvados apie 2017 m. UAB „Varėnos šiluma“ finansinių ataskaitų rinkinį.
  2. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  3. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
  4. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti už 2018 m. išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
  5. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ įstatų pakeitimo.
  6. Dėl paramos valdymo taisyklių tvirtinimo.
  7. Einamieji klausimai.

Susirinkimas vyks UAB „Varėnos šiluma“ posėdžių salėje (10 kab.), adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna. Registracijos pradžia – 9.30 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Sprendimų projektus, kitus dokumentus bei informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti atvykus į UAB „Varėnos šiluma“ adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna.