Dėl karšto vandens skaitiklių keitimo periodiškumo

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2018 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-271 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, karšto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose bus keičiami kas 6 m.