UAB ,,Varėnos šiluma“ ragina gyventojus automatizuoti šilumos punktus

Dalies Varėnos miesto ir kitų gyvenviečių centralizuotai tiekiamą šilumos energiją vartojančių pastatų šilumos punktai yra išlikę seni, elevatoriniai. Šilumos kiekis, reikalingas pastatams šildyti, į pastatų šildymo sistemas nustatomas rankiniu būdu. Tai gali įtakoti nepakankamą patalpų šildymą ar peršildymą, kadangi keičiantis lauko temperatūrai, neįmanoma tiksliai nustatyti reikiamos temperatūros kokybiškam pastatų šildymui. Šią problemą išspręstų pastatų šilumos punktų modernizavimas pakeičiant juos naujais ar bent jau įrengiant automatinius šildymo sistemos reguliatorius, kurie užtikrintų į pastatų šildymo sistemas tiekiamo vandens temperatūrą priklausomai nuo lauko oro  temperatūros. Vienas iš pagrindinių automatizuotų šilumos punktų privalumų – automatinis temperatūros palaikymas, nepaisant lauko temperatūros pokyčių. Specialistų skaičiavimais, tokio punkto įrengimas lyginant su neautomatizuotu šilumos punktu leidžia sutaupyti šiluminės energijos suvartojimą vidutiniškai iki 20 proc., priklausomai nuo pastatų konstrukcijos. Automatizuoto šilumos punkto pagalba bei bendru vartotojų sutarimu, galima sumažinti patalpų oro temperatūrą nakties ar kitu paros metu, nepažeidžiant higienos normų reikalavimų. Taip pat šie punktai turi galimybę automatiškai atjungti pastato šildymo sistemą, lauko oro temperatūrai pakilus aukščiau užduotos (pvz. 10 0C). Tai ypač aktualu šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, kai yra gana ženklus lauko temperatūros svyravimas dienos ir nakties metu.

Kadangi pastatų šilumos punktai yra gyventojų dalinė nuosavybė, gyventojai turi patys nuspręsti dėl pastato inžinerinių įrenginių (tame tarpe ir šilumos punktų) pertvarkymo. UAB ,,Varėnos šiluma“ ragina daugiabučių namų, kurių šilumos punktai nėra automatizuoti, gyventojus, suinteresuotus komfortiškesniu patalpų šildymu ir energijos taupymu, kreiptis į pastatą administruojančią įmonę (bendriją, administratorių) ir spręsti pastato šilumos punkto automatizavimo klausimą. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis ir į UAB ,,Varėnos šiluma“ atsakingus darbuotojus.