Kaimo katilinių renovuotų ir nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui 2018 – 2019 m.

Pateikiame duomenis apie kaimo katilinių renovuotų ir nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimą.

 

Renovuoto namo šilumos energijos suvartojimas šildymui

Eil. Nr. Adresas 2018 m. sunaudojimas, MWh 2019 m. sunaudojimas, MWh Skirtumas, MWh Pastato duomenys Lyginamasis šilumos suvartojimas

2019.01-02 mėn.

Sausis Vasaris Iš viso Sausis Vasaris Iš viso 2019/2018 Plotas m² Butų sk. kWh/m²
Vidutinė oro temperatūra ⁰C -1 -4 -3 1.7
1. Mokyklos g. 3, Senoji Varėna 6.388 6,382 12.77 5.89 5.058 10.948 -1.822 488.59 8 11.2

Nerenovuotų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui

Eil. Nr. Adresas 2018 m. sunaudojimas, MWh 2019 m. sunaudojimas, MWh Skirtumas, MWh Pastato duomenys Lyginamasis šilumos suvartojimas

2019.01-02 mėn.

sausis vasaris Iš viso sausis vasaris Iš viso 2019/2018 Plotas m² Butų sk. kWh/m²
Vidutinė oro temperatūra ⁰C -1 -4 -3 1.7
1. Mokyklos g. 42, Panočiai 11.7 11,318 23.018 12.349 9.821 22.17 -0.848 524.99 9 21.11
2. Mokyklos g. 4, Užuperkasis 14.108 11.687 25.795 12.53 11.655 24.185 -1.61 381.84 8 31.67
3. Perliaus g. 29, Perloja 13,376 14,41 27.786 15.324 11.987 27.311 -0.475 487.61 8 28.01
3. Vilniaus g. 50, Merkinė 14,75 14,633 29.383 15.71 13.11 28.82 -0.563 533.47 11 27.01
4. Vilniaus g. 52, Merkinė 6.501 6.271 12.772 6.625 5.691 12.316 -0.456 167.13 4 36.84
5. Mokyklos g. 5, laipt. Nr.1, Vilkiautinis 10.276 10,213 20.489 11.027 9.671 20.698 0.209 321.16 6 32.22
6. Mokyklos g. 5, laipt. Nr.2, Vilkiautinis 8,939 8,884 17.823 9.712 8.24 17.952 0.129 314.12 6 28.57
Iš viso: 79.65 77.416 169.836 89.167 75.233 164.4 -5.436

Pateiktose lentelėse matyti, kad renovuotas namas Senojoje Varėnoje vartoja 2,5 karto mažiau energijos nei nerenovuotas namas Perlojos km. Šių namų plotai yra beveik vienodi. Be to, iš pateiktos lentelės matyti, kad yra namų, kurie sunaudojo daugiau energijos 2019 m. nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, nors vidutinė oro temperatūra buvo didesnė. Taip pat galime pastebėti, kad Užuperkasio km. gyventojų namas 2019 m. vasario mėnesį suvartojo tiek pat energijos kiek 2018 m. vasario mėnesį, nors 2019 m. vasario mėnesio vidutinė temperatūra buvo 5,7 ºC aukštesnė. Tokį šilumos suvartojimo padidėjimą galimai įtakojo vartotojų abejingumas šilumos punktų reguliavimui, arba nenoras taupyti.

Lyginant Senosios Varėnos renovuoto namo sunaudojamos energijos kiekį 1 m² patalpų šildymui su nerenovuotų namų sunaudojamos energijos kiekiais, pastebima, kad nerenovuoti namai sunaudoja 2 – 3 kartus daugiau kWh/1 m² negu renovuotas namas.

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, didžiausią rezultatą energijos taupymui duoda namo renovavimas. Nepriėmus sprendimo namo renovacijai, rekomenduojame bent atnaujinti namų šilumos punktus, tai taip pat leistų taupyti šilumą.

Raginame gyventojus skirti daugiau dėmesio šilumos energijos taupymui.