Raginimas atnaujinti daugiabučių namų šilumos punktus ir šildymo sistemas

Gerbiami šilumos vartotojai, jau ne kartą esame rašę apie būtinumą taupyti šilumos energiją ir apie galimas įdiegti šilumos taupymo priemones. Viena iš pagrindinių šilumos taupymo priemonių yra šilumos punkto pertvarkymas. Dalyje daugiabučių namų yra išlikusios senos šildymo sistemos su elevatoriniais mazgais. Esant tokiai sistemai, nėra galimybės tinkamai reguliuoti į butus patenkančią šilumą. Ypatingai tai aktualu rudenį ir pavasarį, kai oro temperatūra svyruoja ir keičiasi daug kartų per parą, o elevatorinis mazgas nuolat tiekia nustatytą šilumos kiekį. Tuo metu modernizuota šildymo sistema automatiškai reguliuoja šilumos kiekį pagal lauko oro temperatūros jutiklius – pakilus temperatūrai šildymas sumažinamas arba visai išjungiamas, o temperatūrai nukritus – padidinamas. Esant automatizuotam šilumos punktui, butai neperšildomi, taupoma ir šiluma, ir pinigai.

Pakankamai svarbi šilumos energijos taupymo priemonė taip pat yra ir tinkamas vidaus šildymo sistemų subalansavimas. Tinkamai subalansuota šildymo sistema leidžia tolygiai paskirstyti šilumą tarp daugiabučio namo butų, užtikrina kokybišką šildymą ir leidžia taupyti. Šildymo sistemos subalansavimui reikia pertvarkyti sistemą, įrengiant balansavimo ventilius stovuose ir termostatinius ventilius prie kiekvieno radiatotiaus.

Norime informuoti, kad dabar yra puiki proga įdiegti auksčiau paminėtas šilumos taupymo priemones pasinaudojant valstybės parama. 2019 m. kovo 14 d. LR Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams mamams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos Valstybės parama teikiama kompensuojant 30 procentų priemonių įgyvendinimo kainos, jeigu įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar  termostatinius ventilius.

Jeigu daugiabučių namų gyventojai nepriima sprendimo dėl pilnos namo renovacijos, rekomenduojame pastatuose atlikti bent šilumos punktų ir šildymo sistemų pertvarkymus. Tai yra pigesnė, bet toli gražu ne ką mažiau efektyvi šilumos taupymo priemonė.

Raginame daugiabučių namų, kuriuose išlikę seni šilumos punktai, Valdytojus ir visus daugiabučių namų gyventojus imtis iniciatyvos atnaujinti savo namų šilumos ūkį, pasinaudojant valstybės parama.

Atnaujinus šilumos punktą, pagerės butų šildymo kokybė, naudosite mažiau šilumos, o tuo pačiu ir mažiau mokėsite už suteiktas paslaugas.