Bendras 2018 m. UAB „Varėnos šiluma“ sąnaudų ir pajamų balansas

Galiojant 2017 m. nustatytai bazinei šilumos kainai, įmonė 2018 m. neplanavo pasiekti teigiamo rezultato, tačiau sumažinus kai kurias sąnaudas (daugiausia remonto), apyvartinių taršos leidimų pardavimo sąskaita pavyko pasiekti teigiamą rezultatą. Be ATL pardavimo, įmonės veiklos rezultatas būtų buvęs – 162 tūkst. eurai. Todėl palyginus su patiriamais nuostoliais iš šilumos gamybos, bendras 2018 metų rezultatas yra pakankamai geras, tačiau jį daugiausia įtakoja apyvartinių taršos leidimų pardavimas. Įmonė yra optimizavusi visus gamybos procesus, pastoviai ieško efektyvesnių gamybos būdų, tačiau negali neskirti reikiamų sąnaudų įrenginių remontui, jų efektyvaus darbo užtikrinimui.

 

Bendra Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Sąnaudos tūkst. Eur 2806 2609 -197
Pajamos tūkst. Eur 2793 2623 -170
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur -13 +14 +27

 

Pateiktoje lentelėje matosi pagrindinė įmonės patiriamų nuostolių priežastis, t.y. jai priklausančios visos investicinės grąžos neįtraukimas į šilumos kainą. Kiekvienais metais įmonės savininkė Varėnos rajono savivaldybė rajono gyventojams, kurie yra įmonės paslaugų vartotojai, iš dalies kompensuoja mokesčius už šilumą. Per 2018 m. įmonė negavo apie 97,0 tūkst. Eur pajamų. Tokia suma vartotojai sumokėjo mažiau už pateiktą šilumą.

 

100 % investicinės grąžos įtaka įmonės bendram rezultatui

 

    Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
100 % grąža tūkst. Eur 110 97 -13
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur +96 +112 +16