2018 m. įgyvendintos investicijos

UAB ,,Varėnos šiluma“ 2018 m. investavo į šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių atnaujinimą (modernizavimą). Siekiant padidinti šilumos gamybos įrenginių darbo patikimumą, o tuo pačiu ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams:

 

  • Varėnos katilinėje pilnai pakeista susidėvėjusi elektros skydinės automatika.
  • Užuperkasio ir Perlojos katilinėse atnaujinti katilai, vamzdynai.
  • Senosios Varėnos katilinė pertvarkyta darbui be nuolat budinčio personalo – įrengtas naujas medienos granulėmis kūrenamas degiklis su granulių talpa, sumontuota nauja katilinės automatika, leidžianti taupyti energijos resursus ir užtikrinanti kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.
  • Naujųjų Valkininkų katilinėje pilnai rekonstruotas medžio skiedra kūrenamas katilas, kapitališkai pertvarkyta katilinės šildymo sistema.
  • Kartu su J. Basanavičiaus g. rekonstrukcijos projektu, atnaujinta dalis šioje gatvėje paklotų šilumos tinklų, pakeičiant juos naujais bekanaliais šilumos tinklais.

Iš viso 2018 m. į šilumos ūkio pertvarkymą investuota apie 65 tūkst. Eur.