Dėl daugiabučių namų šildymo

Atšilus orams, ženkliai sumažėjo vartotojų šilumos poreikis šildymui. UAB ,,Varėnos šiluma“ katilinės dirba minimaliu leistinu režimu ir iki pastatų šilumos punktų pateikia tokių parametrų termofikacinį vandenį, kad būtų užtikrinamas vartotojų karšto vandens poreikis ir minimalus patalpų šildymas.

Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti seno tipo neautomatizuoti šilumos punktai, nepriklausomai nuo lauko temperatūros į šildymo sistemas (radiatorius) patenka pastovios temperatūros vanduo. UAB ,,Varėnos šiluma“ deda pastangas, kad vartotojams būtų tiekiamas kuo kokybiškesnis šildymas, tačiau, esant dideliems lauko temperatūros svyravimams, paros bėgyje kelis kartus rankiniu būdu perreguliuoti visų pastatų šildymo sistemas yra fiziškai neįmanoma ir dėl to galimi butų vidaus temperatūros svyravimai.

Kokybišką pastato šildymą užtikrina automatizuoti šilumos punktai, kurie  reaguoja į lauko oro temperatūros pokyčius ir į šildymo sistemas patiekia reikiamos temperatūros termofikacinį vandenį, o esant aukštai lauko temperatūrai, laikinai atjungia pastato šildymo sistemą.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių prašome gyventojų būti supratingais dėl galimo butų šildymo netolygumo ir ateityje per daugiabučių namų Valdytojus spręsti pastatų šilumos punktų automatizavimo klausimus.