Daugiabučiuose namuose planuojama įrengti nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas

UAB ,,Varėnos šiluma“, siekdama užtikrinti kuo skaidresnį ir sąžiningesnį šilumos ir karšto vandens apskaitų rodmenų deklaravimą, ateityje planuoja daugiabučiuose namuose įrengti  nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas. Šių sistemų pagalba automatiškai būtų nuskaitomi visi daugiabučiuose namuose įrengti (tame tarpe ir butuose) šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys. Naudojant nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemą, gyventojams nereikėtų rūpintis butų karšto vandens skaitiklių rodmenų nurašymu ir jų perdavimu šilumos tiekėjui.  Be to, automatiškai nuskaitant rodmenis vienu metu, būtų išvengta galimų šilumos paskirstymo netikslumų, atsirandančių dėl  gyventojų nesavalaikio ar netikslaus karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo.

Pirmas namas, kuriame eksperimento tvarka bus įdiegta ši sistema – Šiltnamių g. 12, Varėna. Šis namas pasirinktas neatsitiktinai, o todėl kad jame yra įrengta kolektorinė šildymo sistema su kiekviename bute sumontuotais šilumos apskaitos prietaisais. Esant tokiai šildymo sistemai ypatingai svarbus yra savalaikis ir tikslus šilumos ir karšto vandens  apskaitos prietaisų deklaravimas, nes dėl tam tikrų priežasčių  bent vieno buto gyventojams jų nedeklaravus ar klaidingai deklaravus, namo įvadiniu šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotas name suvartotas šilumos kiekis pagal galiojančias šilumos paskirstymo metodikas būtų išdalinamas kitiems namo butams.

Išbandžius šiame name įrengtą nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemą ir jai pasiteisinus, tokios sistemos bus diegiamos ir kituose daugiabučiuose namuose.