Taupykime šilumos energiją pastatuose, įrengiant automatizuotus šilumos punktus

UAB ,,Varėnos šiluma” šilumos tiekimo teritorijoje dar yra nemažai pastatų, kuriuose įrengti seno tipo (elevatoriniai) šilumos punktai. Šiuose pastatuose neracionaliai vartojama šilumos energija ir vartotojai permoka už šilumos energiją. Raginame įmones, įstaigas, daugiabučių namų gyventojus organizuoti  ir įrengti automatizuotus šilumos punktus, kurie skirti ekonomiškam centralizuotai tiekiamos šilumos energijos reguliavimui gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose. Automatizuoti šilumos punktai suteikia galimybę vartotojui efektyviai reguliuoti šiluminės energijos sunaudojimą pagal poreikius ir palaikyti patalpose pageidaujamą temperatūrą. Šie punktai skirti tiekiamai šiluminei energijai ir karštam vandeniui reguliuoti, naudojant termofikacinį vandenį, tiekiamą iš centralizuotų šilumos tinklų gyvenamuosiuose namuose, visuomeninės paskirties arba gamybiniuose pastatuose.

Pagrindinis automatizuotų šilumos punktų privalumų – automatinis temperatūros palaikymas, nepaisant lauko temperatūros pokyčių. Lyginant su neautomatizuotu šilumos punktu, šio punkto įdiegimas leidžia sutaupyti šiluminės energijos vartojimą vidutiniškai apie 20 proc., priklausomai nuo pastatų konstrukcijos.

 

Kiti automatizuoto šilumos punkto privalumai:

 

  • patalpose automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta norima temperatūra;
  • automatinis patalpų oro temperatūros sumažinimas nakties metu iki vartotojo pageidaujamos temperatūros;
  • automatinis įmonių ir įstaigų patalpų oro temperatūros sumažinimas nedarbo dienomis, kai šiose patalpose nebūna žmonių.
  • taupoma energija šildant pastatus, t. y. neperšildant patalpų pavasarį ir rudenį, sumažinant patalpos temperatūrą nakties metu;
  • energijos taupymas ruošiant karštą vandenį, t.y. galimybė sumažinti karšto vandens temperatūrą naktį;
  • automatiškai apsaugo šildymo sistemą nuo užšalimo;
  • užtikrina reikiamą ir pakankamą karšto vandens temperatūrą.