Šilumos gamyba ir perdavimas 2019 m.

2019 m. planuoti pagaminti šilumos kiekiai buvo nustatyti VERT (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos) 2017 m. suderintoje bazinės šilumos kainos skaičiavime.

Per 2019 m. įmonė pagamino 5689 MWh šilumos mažiau, o pardavė 5476 MWh mažiau nei buvo planuota. Šilumos gamybos katilinėse bei perdavimo tiekimo trasose nuostoliai sudarė 8961 MWh  arba 18,8  %  nuo pagamintos šilumos kiekio. Didesni nuostoliai nei nustatyta VERT susidarė dėl mažesnio patiekto šilumos kiekio vartotojams, kadangi trasoms įšildyti reikalingas toks pats šiluminės energijos kiekis, nepriklausomai nuo parduoto šilumos kiekio, t.y. nuostolio dydis mažėja proporcingai didėjant parduodamos šilumos kiekiui. Palyginus su 2017 m. VERT patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, nuostoliai šilumos tinkluose, kurių sąlyginis ilgis 30,98 km gali sudaryti 10621 MW šiluminės energijos.

UAB „Varėnos šiluma”, eksploatuodama šilumos tiekimo tinklus, 2019 m. patyrė 8961 MWh arba 1660 MWh nuostolių mažiau už VERT patvirtintą lyginamąjį rodiklį.

 

2019 m. planuoti faktiškai pagaminti, parduoti šilumos kiekiai atskirose katilinėse bei patirti nuostoliai

Katilinė

 

 

Mato vnt. 2019 m. planas 2019 m. faktas Skirtumas
Varėnos

MWh

42920 39045

– 3875

N.Valkininkų

MWh

3200 2150

– 1050

Matuizų

MWh

3850 3642

– 208

Sen.Varėnos

MWh

550 456

– 94

Panočių

MWh

600 521

– 79

Užuperkasio

MWh

580 474

– 106

Merkinės

MWh

680 569

– 111

Vilkiautinio

MWh

650 578

– 72

Perlojos

MWh

630 536

– 94

Viso:

MWh

53660 47971

– 5689

Parduotas kiekis

MWh

44170 38694

– 5476

Nuostolis

MWh

9490 8961

– 529

Nuostolis  

%

17,7 18,8

+ 1,1