Apie centralizuotą šilumos tiekimą

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos išplatino videofilmus apie centralizuotą šilumos tiekimą.

Pirmame filme paprastai ir aiškiai parodytas, koks yra šilumos kelias (nuo gamybos šaltinio iki pastatų), paminėti centralizuoto šilumos tiekimo privalumai (plačiai naudojamas biokuras, neteršiama aplinka), esamos ir planuojamos diegti šiuolaikinės technologijos: https://youtu.be/fCxlv8-TtNs

Kitame filme parodomi centralizuoto šilumos tiekimo privalumai, siekiant švelninti klimato kaitos poveikį ir spartinti Europos miestų dekorbanizaciją: https://youtu.be/zeEicVhnj8k