2020 m. gegužės mėn. vartotojų įsiskolinimas

Vartotojai už UAB „Varėnos šiluma“ suteiktas paslaugas iš viso skolingi 341.99 tūks. Eur. Nuo metų pradžios iki balandžio mėn. skola didėjo, o gegužės mėn. jau sumažėjo 4.31 tūkst. Eur. Palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, skola yra sumažėjus 101.67 tūkst. Eur. Didelę dalį skolų sudaro abejotinos skolos – tai daugiausia savivaldybės butuose gyvenusių asmenų skolos, taip pat skolos, likusios iš varžytinių pardavus butus, kai gautos pinigų sumos nepakako padengti visų skolų. Šių skolų išieškojimas sunkiai įmanomas, kadangi dauguma asmenų neturi jokio turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Ir toliau didele problema išlieka vadinamieji „piktybiški“ skolininkai, kurie jau po keletą kartų yra paduoti į teismą ir jų skolos perduotos išieškoti antstoliams, tačiau skolas pavyksta išieškoti tik realizavus jų nekilnojamąjį turtą. Šiuo klausimu intensyviai dirbama su antstoliais, kad butai, kuriems už suteiktas paslaugas susidarę didžiulės skolos, būtų parduodami iš varžytinių ir mūsų bendrovei grąžintos skolos.

 

 

Vartotojų skola 2020 m. gegužės 31 d. (be priskaitymo už gegužės mėn. paslaugas), tūkst. Eur

Skola, tame skaič.: Priteista Abejotinos skolos Vekselių likutis Administruojama skola Skola, t.sk. Savivaldybės būstų (biudžetinių įmonių) skola
Gyventojai 280.25 116.02 86.32 16.90 219.24 61.01 17.51
Įmonės 45.29 6.50 1.88   8.38 36.91 25.02
Bendrijos 16.45 1.08 9.44   10.52 5.93
Iš viso 341.99 123.60 97.64 16.90 238.14 103.85

 

 

Vartotojų skola pagal metus 2020 m. gegužės 31 d., tūkst. Eur.

2019 m. 2020 m. Skirtumas
Gyventojai 303.21 280.25 -22.96
Įmonės 127.86 45.29 -82.57
Bendrijos 12.59 16.45 3.86
Iš viso 443.66 341.99 -101.67

 

 

Vartotojų skola pagal mėnesius, tūkst. Eur.

65.65 24.27 35.17 1.33 -4.31 -341.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 12 2020 01 2020 02 2020 03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 07 2020 08 2020 09 2020 10 2020 11 2020 12
Gyventojai 255.02 267.46 271.83 287.32 276.72 280.25
Įmonės -47.13 6.22 25.81 41.04 54.25 45.29
Bendrijos 11.99 11.85 12.16 16.61 15.33 16.45
Iš viso 219.88 285.53 309.80 344.97 346.30 341.99 0.00 0 0 0 0 0.00 0