UAB „Varėnos šiluma“ paskirta daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. DV-572 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. DV-839 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“, UAB „Varėnos šiluma“ paskirta daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.