Pradedamas 2020 – 2021 m. šildymo sezonas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. DV-861 „Dėl 2020 – 2021 metų šildymo sezono pradžios nustatymo“, nustatyta 2020 – 2021 m. šildymo sezono pradžia: Varėnos rajono savivaldybės biudžetinėms, sveikatos priežiūros, gydymo, švietimo, ugdymo ir kultūros įstaigoms bei Varėnos rajono savivaldybės administraciniams padaliniams nustatyta nuo 2020 m. spalio 15 d., kitiems šilumos vartotojams nuo 2020 m. spalio 16 d.
Informuojame, kad šildymą visuose gyvenamuosiuose namuose planuojama pajungti iki 2020 m. spalio 20 d.