Taupykime šilumą

Įsibėgėjant šildymo sezonui, gyventojams vis labiau aktualu kaip sumažinti šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose, o tuo pačiu gauti mažesnes sąskaitas už šildymą. Vienas iš pakankamai svarbių veiksnių, lemiančių didesnį šilumos suvartojimą daugiabučiuose, yra pačių gyventojų elgesys. Daugiabutyje šiluma taupoma, jei kiekvienas gyventojas ją taupo savo bute, o kartu visi ir bendrosiose patalpose.

Didžiausią šilumos taupymo naudą galima pasiekti atlikus kompleksinę senų pastatų renovaciją. Jos metu apšiltinus pastatų išorę, sutvarkius šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, šilumos suvartojimą pastate galima sumažinti iki 50 procentų.

Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams kol kas neapsisprendus dėl kompleksinio pastatų atnaujinimo (modernizavimo), raginame įsirengti automatizuotus pastatų šilumos punktus. Specialistų skaičiavimais, automatizavus šilumos punktus ir subalansavus visas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, galima sutaupyti iki 20 procentų šilumos. Automatizuoti šilumos punktai automatiškai pagal lauko oro temperatūrą reguliuoja šilumos tiekimą į pastato šilumos sistemą. Tai leidžia neperšildyti pastatų, ypač šildymo sezono pradžioje bei pabaigoje bei pagerinti šilumos paskirstymą pastatuose.

UAB ,,Varėnos šiluma” aptarnaujamoje teritorijoje dar yra nemažai pastatų, kuriuose yra įrengti seni elevatoriniai šilumos punktai. Todėl raginame šių namų gyventojus rodyti iniciatyvą ir per pastatų Valdytojus spręsti šios efektyvios šilumą taupančios priemonės įdiegimą.

Taip pat raginame visus daugiabučių namų gyventojus taupyti šilumos energiją nors iš pačiais paprasčiausiais, didelių investicijų nereikalaujančiais būdais, nes tik bendras visų namo gyventojų siekis taupyti šilumą gali duoti rezultatą ir sumažinti šildymo sąskaitas.