Kainos
2019-05-23

Biokuro biržoje atpigus šilumos gamybai naudojamam biokurui, 2019 m. birželio mėnesį UAB „Varėnos šilumos” tiekiamos šilumos kaina, palyginus su 2019 m. gegužės mėnesio kaina, mažėja 7,6 %, prognozuojamas 2019 m. liepos mėnesio kainos mažėjimas sieks apie 14 %. Tikėtina, kad panašios kainos išsilaikys iki ateinančio šildymo sezono.

2018 m. įgyvendintos investicijos
2019-05-21

UAB ,,Varėnos šiluma“ 2018 m. investavo į šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių atnaujinimą (modernizavimą). Siekiant padidinti šilumos gamybos įrenginių darbo patikimumą, o tuo pačiu ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams:   Varėnos katilinėje pilnai pakeista susidėvėjusi elektros skydinės automatika. Užuperkasio ir Perlojos katilinėse atnaujinti katilai, vamzdynai. Senosios Varėnos katilinė pertvarkyta darbui be nuolat budinčio personalo – įrengtas naujas medienos granulėmis kūrenamas degiklis su granulių talpa, sumontuota nauja katilinės automatika, leidžianti taupyti energijos resursus ir užtikrinanti kokybišką šilumos tiekimą vartotojams. Naujųjų Valkininkų…

2018 m. šilumos ir karšto vandens vartotojų skolos ir darbas su jomis
2019-05-20

2018 m. pabaigoje vartotojų skola už šilumos energiją ir karštą vandenį sudarė 269,5 tūkst. eurų, iš kurios administruojama skola, t.y. arba teisiniu būdu išieškoma 256,4 tūkst. eurų suma. Teismo priteista skola sudaro 128,4 tūkst. eurų, pasirašyta vekselių 28,3 tūkst. eurų sumai. Abejotinos skolos sudaro 99,7 tūkst. eurų. Abejotinos skolos daugiausia susidariusios socialiniuose būstuose gyvenusių vartotojų, kurie išsikraustę, t.y. jų nerandama dėl gyvenamo būsto paveldėjimo dokumentų netvarkymo, jų neregistravimo ir t.t. Per 2018 m. komercijos skyrius išrašė 49 vekselius 11,0 tūkst.…

Bus vykdomi šilumos tinklų hidrauliniai bandymai
2019-05-16

UAB ,,Varėnos šiluma” informuoja, kad, ruošiantis 2019/2020 m. šildymo sezonui, nuo 2019 m. gegužės 27 d. 9.00 val. iki liepos 5 d. bus vykdomi šilumos tinklų hidrauliniai bandymai bei remonto darbai. Siekiant užtikrinti kuo trumpesnį karšto vandens atjungimo vartotojams laikotarpį, šilumos tinklų  hidrauliniai bandymai bus atliekami atskirais tinklų ruožais. Apie karšto vandens atjungimą konkrečiam pastatui iš anksto papildomai bus informuojama skelbimais namų laiptinėse. Hidraulinio bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams, kitiems vartotojams…

Bendras 2018 m. UAB „Varėnos šiluma“ sąnaudų ir pajamų balansas
2019-05-09

Galiojant 2017 m. nustatytai bazinei šilumos kainai, įmonė 2018 m. neplanavo pasiekti teigiamo rezultato, tačiau sumažinus kai kurias sąnaudas (daugiausia remonto), apyvartinių taršos leidimų pardavimo sąskaita pavyko pasiekti teigiamą rezultatą. Be ATL pardavimo, įmonės veiklos rezultatas būtų buvęs – 162 tūkst. eurai. Todėl palyginus su patiriamais nuostoliais iš šilumos gamybos, bendras 2018 metų rezultatas yra pakankamai geras, tačiau jį daugiausia įtakoja apyvartinių taršos leidimų pardavimas. Įmonė yra optimizavusi visus gamybos procesus, pastoviai ieško efektyvesnių gamybos būdų, tačiau negali neskirti reikiamų…

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija. 2018 m. UAB „Varėnos šiluma“ sąnaudos
2019-05-08

2018 m. sąnaudos sistemų eksploatacijai   Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m.  faktas Skirtumas Darbo užmokesčio Eur 43,9 44,7 +0,8 Socialinio draudimo Eur 12,6 14,0 +1,4 Materialinės Eur 4,8 5,7 +0,9 Nusidėvėjimas Eur 7,2 7,2 0 Mokesčiai Eur 0,3 0,4 +0,1 Veiklos Eur 6,1 6,7 +0,6  Viso: Eur 75 78,7 +3,7 EKSPLOATACIJOS VEIKLOS PAJAMOS, VEIKLOS PELNAS/NUOSTOLIS 2018 m. pajamos iš sistemų eksploatacijos   Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m.  faktas Skirtumas Abonentai Vnt. 147 147 147 Prižiūrimas plotas m2 187,6…