Elektroninės sąskaitos

 
Šilumos ir karšto vandens sąskaitas galima peržiūrėti čiaPASTABA. Sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį bus siunčiamos automatiškai tiems vartotojams, kurie bus užsiregistravę šioje sistemoje, arba tiems, kurių elektroninėje kortelėje užpildytas elektroninio pašto adreso laukas. Sąskaitos elektroniniu paštu bus išsiunčiamos automatiškai, uždarius apskaitos programos mėnesio sąskaitų apskaičiavimo periodą, t. y. kito mėnesio 5-10 dienos. Nauji duomenys sąskaitų peržiūrai bus perduodami automatiškai, kaskart uždarius apskaitos periodą.