Kaip taupyti šilumą gyvenamuosiuose namuose?
2017-12-05

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro didžiąją dalį išlaidų, todėl yra labai svarbu atkreipti dėmesį į jos taupymą. Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui didžiąja dalimi apsprendžia pastatų būklė. Geriausias sprendimas, suteikiantis visas galimybes efektyviai vartoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas – kompleksinis pastatų atnaujinimas, tačiau kol namas nerenovuotas, reikėtų pasirinkti tas priemones, kurias įdiegus sumažėtų sąskaitos už šildymą bei pagerėtų gyvenimo sąlygos. Pagal statistiką, šilumos energijos pastatuose nuostolius galima įvertinti taip: pro langus prarandama 37 proc., pro sienas…

Informacija dėl karšto vandens deklaravimo
2017-12-01

UAB „Varėnos šiluma“ vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas ir primena, kad vartotojo pareiga yra kiekvieną mėnesį teisingai deklaruoti suvartotą karštą vandenį. Jei vartotojas nesinaudoja karštu vandeniu (yra išvykęs ar įsirengęs alternatyvų karšto vandens ruošimo įrenginį) ir dėl to neteikia karšto vandens skaitiklių rodmenų ataskaitos, jis privalo apie tai raštu informuoti Bendrovę ne vėliau kaip per mėnesį nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Vartotojui nepranešus Bendrovei butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nustatyto termino, suvartoto vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi…

Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas
2017-11-20

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva ir priimtu sprendimu, 2017 m. gruodžio 12 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna). Darbotvarkė: Dėl UAB „Varėnos šiluma“ įstatų pakeitimo. Einamieji klausimai. Susirinkimas vyks UAB „Varėnos šiluma“ posėdžių salėje (10 kab.), adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna. Registracijos pradžia – 9.30 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.…

Pradedamas 2017 – 2018 m. šildymo sezonas
2017-11-08

Teisės aktais nustatyta, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C. Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, savo pavaldume esančioms įstaigoms nustato savivaldybės institucija. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, šildymą gali pradėti savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija yra parengusi informaciją dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo: Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų…

Atidaryta Matuizų katilinė
2017-11-08

2017 m. rugsėjo 29 d. oficialiai atidaryta nauja Matuizų katilinė, esanti Matuizose, Kalno g. 8. Šia proga, 2017 m. rugsėjo 29 d. Matuizų katilinėje buvo organizuojama atvirų durų diena, kurios metu buvo galima apžiūrėti naujai pastatytą katilinę, įmonės specialistai atsakė į šilumos vartotojų klausimus. Nauja 1,5 MW galios biokuru kūrenama Matuizų katilinė nuo šio šildymo sezono pradžios vartotojams tieks karštą vandenį bei šildys visus Matuizų kaimo vartotojų butus, objektus bei kitas patalpas.

Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka
2017-11-07

Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradės galioti 2017 m. birželio mėn. Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalinamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas čia. Šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens…