Biokuro poreikis 2018 – 2019 m. šildymo sezonui
2018-07-02

  2018 – 2019 m. šildymo sezono metu UAB ,,Varėnos šiluma“ planuoja sudeginti apie 4380 tonų naftos ekvivalento (t.n.e.) biokuro:   3300 t.n.e. – Varėnos katilinėje; 350 t.n.e. – Naujųjų Valkininkų katilinėje; 350 t.n.e. – Matuizų katilinėje; 380 t.n.e. – mažosiose (buvusiose mokyklų) katilinėse. 1 t.n.e. sudaro apie 5 m3 biokuro.   2018 m. birželio 30…

2018 m. birželio mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2018-06-14

2018 m. birželio mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,55 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,08 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,42 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. birželio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 19-oje vietoje.…

Teikiamos derinti perskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos
2018-05-30

  UAB „Varėnos šiluma“ Varėnos rajono savivaldybės tarybai bei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teikia derinti perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2-iems kainos galiojimo metams. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nenustačius kitaip, kaina vartotojams išliks tokia pati, kaip ir praėjusį šildymo sezoną.   ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PERSKAIČIAVIMAS   UAB „Varėnos šiluma” (toliau – Įmonė) šilumos…

Karšto vandens vartotojų dėmesiui!
2018-05-22

  Informuojame, kad dėl šilumos gamybos įrenginių remonto ir šilumos tinklų hidraulinio bandymo darbų, bus nutrauktas karšto vandens tiekimas:   nuo 2018-06-11 00.00 val. iki 2018-06-15 18.00 val. – Matuizų ir Naujųjų Valkininkų kaimų karšto vandens vartotojams; nuo 2018-06-18 00.00 val. iki 2018-06-22 20.00 val. – Varėnos miesto karšto vandens vartotojams. Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai bus atliekami:  …

Dėl karšto vandens skaitiklių keitimo periodiškumo
2018-05-21

  Informuojame, kad vadovaujantis 2018 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-271 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, karšto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose…

Mokėjimų už teikiamas paslaugas renovuotame ir nerenovuotame namuose palyginimas
2018-05-18

Pateikiame 60 m2 ploto butų mokėjimų už UAB „Varėnos šiluma“ teikiamas paslaugas palyginimą (Eur su PVM) renovuotame ir nerenovuotame namuose. Paslaugos paskaičiuotos Eur su PVM, remiantis dviejų 40-ties butų gyvenamųjų namų Varėnoje, esančių M.K. Čiurlionio g. 55 (renovuoto) ir Sporto g. 4 (nerenovuoto), 1 m3 karšto vandens, gyvatuko, šildymo bei sistemų priežiūros duomenimis.    60…