2018 m. balandžio mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2018-04-11

2018 m. balandžio mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,60 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,11 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,46 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. balandžio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 12-oje vietoje.…

Dėl šildymo sezono pabaigos
2018-04-09

Informuojame vartotojus, kad šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10 ºC. Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, savo pavaldume esančioms įstaigoms nustato savivaldybės institucija. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, šildymo sezoną gali baigti savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų,…

Naujai patvirtintos šilumos bazinės kainos įtaka vartotojams 2017/2018 m. šildymo sezonui
2018-04-04

Anksčiau galiojusios ir naujai patvirtintos UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos palyginimas:   50,3 kv. m ploto butas renovuotame name 2017 m. sausis 2018 m. sausis Šilumos kaina su PVM 53,85 53,52 Karštas vanduo 4,83 4,98 Gyvatukas 8,47 8,43 Nepaskirstyta šiluma 0,95 0,95 Šildymas 25,23 25,08 Sistemų priežiūra 2,09 2,09 Karšto vandens pardavimo mokestis 0,92 0,92…

Kokią įtaką sąskaitoms už šildymą turi karšto vandens deklaravimas
2018-03-30

UAB „Varėnos šiluma“ tiekia šilumos energiją ne tik pastatams šildyti, bet ir karštam vandeniui paruošti. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. pasikeitus šilumos paskirstymo metodams, butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos: ⋅ šildymo sezono metu: šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu, šilumos kiekio cirkuliacijai, šilumos…

Šilumos ir karšto vandens kainos bei jų kitimas 2014 – 2017 m.
2018-03-16

Šilumos kaina. Nuo 2017 m. spalio mėn. įsigaliojo nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos energijos pardavimo kaina 2017-2022 m. laikotarpiui. Įmonė naudoja nustatytą formulę, kuriai jokios įtakos daryti negali, t.y. kaina didėja arba mažėja tik dėl perkamo kuro kainos. Perkamo kuro kaina nuo 2015 m. pastoviai didėjo, nes 2015 m. pradėjo veikti biokuro…

2018 m. kovo mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2018-03-15

2018 m. kovo mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,47 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,04 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,38 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 11-oje vietoje.…