Kokią įtaką sąskaitoms už šildymą turi karšto vandens deklaravimas
2018-03-30

UAB „Varėnos šiluma“ tiekia šilumos energiją ne tik pastatams šildyti, bet ir karštam vandeniui paruošti. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. pasikeitus šilumos paskirstymo metodams, butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos: ⋅ šildymo sezono metu: šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu, šilumos kiekio cirkuliacijai, šilumos kiekio šildymui; ⋅ nešildymo sezono metu: šilumos kiekio karštam vandeniui…

Šilumos ir karšto vandens kainos bei jų kitimas 2014 – 2017 m.
2018-03-16

Šilumos kaina. Nuo 2017 m. spalio mėn. įsigaliojo nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos energijos pardavimo kaina 2017-2022 m. laikotarpiui. Įmonė naudoja nustatytą formulę, kuriai jokios įtakos daryti negali, t.y. kaina didėja arba mažėja tik dėl perkamo kuro kainos. Perkamo kuro kaina nuo 2015 m. pastoviai didėjo, nes 2015 m. pradėjo veikti biokuro birža, atsirado reikalavimas visą biokuro kiekį pirkti tik joje. Trumpai…

2018 m. kovo mėnesio UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos
2018-03-15

2018 m. kovo mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,47 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,04 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,38 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 11-oje vietoje. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, 2018 m. kovo…

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui
2018-03-13

  Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis, pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas, išdalinamas apmokėti vartotojams. Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradėjo galioti…