Baigiamas šildymo sezonas
2019-04-24

Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 24 d. baigiamas šildymo sezonas. Išjungti šildymą visuose UAB „Varėnos šiluma“ eksploatuojamuose pastatuose planuojama per 2 dienas.

2019 m. balandžio mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2019-04-11

2019 m. balandžio mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 6,57 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,53 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,97 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2019 m. balandžio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 25-oje vietoje. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. mažiausia šilumos kaina yra AB „Kauno energija“ (4,23 ct/kWh su PVM), didžiausia – „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“…

Karšto vandens skaitiklių keitimas
2019-04-11

Informuojame, kad Varėnos m. Dzūkų g. 21, J. Basanavičiaus g. 30, Marcinkonių g. 8, Marcinkonių g. 18, Melioratorių g. 5, Melioratorių g. 7, Melioratorių g. 9, Savanorių g. 46, Vytauto g. 24, Vytauto g. 46, Vytauto g. 54, Z. Voronecko g. 5 daugiabučiuose namuose vyksta planinis karšto vandens skaitiklių keitimas metrologinei patikrai. Prašome vartotojų sudaryti sąlygas atlikti keitimo darbus. Minėtuose namuose gyvenantys vartotojai gali suderinti jiems patogų keitimo laiką, paskambinę tel. 8 619 68 250.

Karšto vandens tiekimo veikla bei sąnaudos 2018 m.
2019-03-29

Nors vartotojų skaičius nemažėja, kiekvienais metais karšto vandens parduodama vis mažiau, t.y. vartotojai labiau taupo ar racionaliau naudoja karštą vandenį. Pagrindiniai UAB „Varėnos šiluma“ vartotojai yra daugiabučių namų gyventojai bei valstybinės ir biudžetinės įstaigos. Pramonės objektai karšto vandens nenaudoja.   Patiektas vartotojams karšto vandens kiekis, 2018 m.   Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas Karštas vanduo tūkst.m3 74,4 72,9 -1,5   Kintamos karšto vandens tiekimo sąnaudos.  Sunaudoti šilumos bei vandens kiekiai 1 m3, 2018 m.  …

Raginimas atnaujinti daugiabučių namų šilumos punktus ir šildymo sistemas
2019-03-22

Gerbiami šilumos vartotojai, jau ne kartą esame rašę apie būtinumą taupyti šilumos energiją ir apie galimas įdiegti šilumos taupymo priemones. Viena iš pagrindinių šilumos taupymo priemonių yra šilumos punkto pertvarkymas. Dalyje daugiabučių namų yra išlikusios senos šildymo sistemos su elevatoriniais mazgais. Esant tokiai sistemai, nėra galimybės tinkamai reguliuoti į butus patenkančią šilumą. Ypatingai tai aktualu rudenį ir pavasarį, kai oro temperatūra svyruoja ir keičiasi daug kartų per parą, o elevatorinis mazgas nuolat tiekia nustatytą šilumos kiekį. Tuo metu modernizuota šildymo…

2019 m. kovo mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2019-03-20

2019 m. kovo mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 6,57 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,53 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,97 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2019 m. kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 23-oje vietoje. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, 2019 m. kovo mėn. mažiausia šilumos kaina yra Utenoje (4,72 ct/kWh su PVM), didžiausia – Biržų rajone (9,89 ct/kWh su PVM).…