Kokią įtaką sąskaitoms už šildymą turi karšto vandens deklaravimas
2018-03-30

UAB „Varėnos šiluma“ tiekia šilumos energiją ne tik pastatams šildyti, bet ir karštam vandeniui paruošti. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. pasikeitus šilumos paskirstymo metodams, butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos: ⋅ šildymo sezono metu: šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu, šilumos kiekio cirkuliacijai, šilumos…

Šilumos ir karšto vandens kainos bei jų kitimas 2014 – 2017 m.
2018-03-16

Šilumos kaina. Nuo 2017 m. spalio mėn. įsigaliojo nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos energijos pardavimo kaina 2017-2022 m. laikotarpiui. Įmonė naudoja nustatytą formulę, kuriai jokios įtakos daryti negali, t.y. kaina didėja arba mažėja tik dėl perkamo kuro kainos. Perkamo kuro kaina nuo 2015 m. pastoviai didėjo, nes 2015 m. pradėjo veikti biokuro…

2018 m. kovo mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos
2018-03-15

2018 m. kovo mėn. UAB „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,47 ct/kWh (su 9 % PVM). Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,04 Eur/m3 (su 9 % PVM), kitiems vartotojams – 5,38 Eur/m3 (su 21 % PVM). Pagal 2018 m. kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką, UAB „Varėnos šiluma“ yra 11-oje vietoje.…

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimas šildymui
2018-03-13

  Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis, pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas, išdalinamas apmokėti vartotojams. Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės…

Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas
2018-03-13

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva, 2018 m. balandžio 17 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna). Darbotvarkė: Dėl auditoriaus išvados apie 2017 m. UAB „Varėnos šiluma“ finansinių ataskaitų rinkinį. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Dėl UAB…

UAB „Varėnos šiluma“ aprūpinimas biokuru 2017 m. bei naudoto biokuro kainos
2018-03-02

2017 m. malkinė mediena UAB „Varėnos šiluma“ buvo perkama pagal dvišales sutartis su viešųjų pirkimų būdu atrinktais tiekėjais. Didžioji dalis biokuro (kapotos skiedros) buvo perkama energijos išteklių biržoje UAB „Baltpool“. Nedidelė dalis biokuro, neskelbiamų derybų būdu, ypač palankiomis sąlygomis buvo nupirkta iš Varėnos rajone registruotų, medienos perdirbimu užsiimančių bendrovių. Taip pat dalis biokuro Varėnos katilinei…