Daugiabučių namų atnaujinimas

 

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų/ patalpų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Techninio projekto pirkimas
 • Rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas

 

Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Šiaulių Banko kreditavimo salygos

 

Šiuo metu vykdomi atnaujinimo (modernizavimo) projektai Varėnos rajone:

 

 

1. Basanavičiaus g. 27, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

 

2. Parko g. 2, Panaros km., Varėnos rajonas

Investicijų planas

Statinio architektūra

Statinio konstrukcinė dalis

Elektrotechnika

 

3. Vasario 16-osios g. 9, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

4. Vasario 16-osios g. 15, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

5. Vytauto g. 38, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

6. Vytauto g. 42, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

7. Z. Voronecko g. 5, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcija

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

8. Dzūkų g. 40, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

9. Vytauto g. 10, Varėna

Investicijų planas

Techninis darbo projektas

 

10. Vytauto g. 11, Perlojos km., Varėnos rajonas

Investicijų planas

 

11. Vilniaus g. 71, Merkinės km., Varėnos rajonas

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

 

12. Savanorių g. 18, Varėna

Investicijų planas

 

13. Savanorių g. 22, Varėna

Investicijų planas

 

14. Vytauto g. 54, Varėna

Investicijų planas

 

15. Melioratorių g. 7, Varėna

Investicijų planas

 

16. Melioratorių g. 9, Varėna

Investicijų planas

 

17. K. Jagmino g. 2, Merkinė, Varėnos raj

Investicijų planas

 

18. M. K. Čiurlionio g. 4, Varėna

Investicijų planas

 

Atnaujintų (modernizuotų) pastatų energinio naudingumo sertifikatai

Aušros – 13 Aušros – 1 Aušros –  3 Aušros  – 6 Aušros  – 7 Aušros – 10 Dzūkų – 21 Dzūkų – 15 Dzūkų – 17 Dzūkų – 19 Dzūkų – 21 Dzūkų – 23 Dzūkų 40 J. Basanavičiaus – 15 J. Basanavičiaus – 30 Kalno – 1, Matuizos Kalno – 7, Matuizos Kalno – 5, Matuizos Laisvės – 3  M. K. Čiurlionio – 10A M. K. Čiurlionio – 55 M. K. Čiurlionio – 59 Marcinkonių – 18 Melioratorių – 5 Mokyklos 3, S. Varėna Savanorių – 20  Savanorių g. 44 Savanorių – 46 Sporto – 6 Sporto – 8 Sporto – 10 Šiltnamių – 1 Vasario 16-osios – 3 Vasario 16-osios  – 4 Vasario 16-osios – 6 Vasario 16-osios – 8 Vasario 16-osios – 10 Vasario 16-osios – 11 Vasario 16-osios – 13 Vytauto – 15 Vytauto – 4 Vytauto – 9 Vytauto – 25 Vytauto – 40 Vytauto – 44 Vytauto – 46 Vytauto – 48 Vytauto – 50