Pastatų administravimas

 

  • Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų, balsavimo raštu, apklausų organizavimas;
  • Bendravimas su namo gyventojais, informacinių pranešimų (dėl atsiskaitymų už paslaugas, dėl namo administravimo ir priežiūros pasikeitimų, teikiamų paslaugų kainų) ruošimas bei pateikimas gyventojams;
  • Sutarčių su paslaugų tiekėjais administravimas;
  • Pastatų techninės priežiūros organizavimas, vykdymas ir dokumentacijos tvarkymas;
  • Pastatų bendrojo naudojimo objektų remontų organizavimas;
  • Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė;
  • Atliktų darbų aktų sisteminimas, analizė ir archyvavimas;
  • Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų organizavimas.