UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS,

MATUIZŲ BIOKURO KATILINĖS VEIKLOS,
KALNO G. 8, MATUIZŲ K., VARĖNOS R. SAV.,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita


PLANUOJAMO VYKDYTI BIOKURO KATILINĖS STATYBOS, KALNO G. 8, MATUIZOS,PROJEKTO VIEŠINIMAS.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ STATYTI BIOKURO KATILINĘ
MATUIZŲ KATILINĖS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI :
1. TURINYS
2. TITULINIS LAPAS
3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
4. GRAFINĖ DALIS
5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI PASKELBTAS MATUIZŲ KAIMO KATILINĖS STATYBOS KONKURSAS

UAB ,,Varėnos šiluma"  yra paskelbusi supaprastintą atvirą konkursą ,,Katilinės projektavimo ir statybos darbai, Kalno g.8 Matuizų k. Varėnos sav.". Su konkurso dokumentais galima susipažinti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti naują 1,5 MW galios biokuru kūrenamą katilinę ir ją prijungti prie veikiančių Matuizų kaimo šilumos tinklų. Būsima katilinė šiluma ir karštu vandeniu aprūpintų visus esamus ir būsimus Matuizų kaimo šilumos vartotojus.


RENGIAMA PARAIŠKA ES FONDŲ LĖŠOMS GAUTI

UAB ,,Varėnos šiluma" rengia paraišką  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.  Gauta parama (jeigu būtų gauta) būtų naudojama planuojamos įgyvendinti investicijos ,,Šilumos tinklų rekonstrukcijos Varėnos m. IV etapas" finansavimui. Projekto įgyvendinimo metus planuojama rekonstruoti apie 1,1 km. šilumos tinklų Vasario 16-osios, Aušros, J. Basanavičiaus g., Varėnoje. Šiuo metu jau yra parengtas šilumos trasų rekonstrukcijos techninis projektas.

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI VARĖNOS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS IV ETAPAS