ATMINTINĖ ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJAMS
ATMINTINĖ DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS
INFORMACIJA PASTATŲ SAVININKAMS, VALDYTOJAMS, PRIŽIŪRĖTOJAMS

ATSISKAITYMAS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS 
INFORMACIJA DĖL KARŠTO VANDENS DEKLARAVIMO 
KĄ DARYTI, JEI ĮSISKOLINOTE 
MOKĖJIMAS PAGAL VIDURKĮ 


TEISĖS AKTAI
UAB "VARĖNOS ŠILUMA" VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

VARTOTOJŲ SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMAS NETEISMINE TVARKA. GINČŲ NETEISMINIO SPRENDIMO SUBJEKTAI, KOMPETETINGI SPRĘSTI VARTOJIMO GINČUS:        

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS (www.vei.lt) - ginčams dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartototą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo, ribojimo ir kt.  
Adresas:
Valstybinė energetikos inspeekcija prie energetikos ministerijos 
Alytaus teritorinis skyrius
Pramonės g. 9 
LT-62506 Aytus 
Tel. (8 315) 77 596

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA (www.regula.lt) - ginčams dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. 
Adresas:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Verkių g. 25C-1
LT-08223 Vilnius
Tel. (8 800) 20 500  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA (www.vvtat.lt) - dėl energijos pirkimo - pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energiojos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.
Adresas:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25
LT-01402 Vilnius  
Tel. (8 52) 262 6751