Teisės aktai

  1. Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565:

  1. Energetikos įstatymas Nr. IX-884:

  1. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1-111:

  1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297:

  1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201:

  1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Lietuvos respublikos energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229:

  1. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105:

 

 

Informacija atnaujinta 2018-05-09