Vartotojų ginčų ir skundų nagrinėjimas neteismine tvarka

Ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kompetetingi spręsti vartojimo ginčus:

 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt)ginčams dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo, ribojimo ir kt.

Adresas:

Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos

Alytaus teritorinis skyrius

Pramonės g. 9

LT-62506 Alytus

Tel. (8 315) 77 596

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) – ginčams dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

Adresas:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

Tel. (8 800) 20 500

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt)dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Adresas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25

LT-01402 Vilnius

Tel. (8 52) 262 6751

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-11-23