Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, įmonė vartotojo kreipimąsi privalo išnagrinėti ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojų prašymai ir skundai nagrinėjami įmonėje nustatyta tvarka.

 

 

Informacija atnaujinta 2017-11-23