UAB ,,VARĖNOS ŠILUMA" VEIKLOS KRYPTYS

1. Šilumos gamyba ir tiekimas
2. Karšto vandens tiekimas

3. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
4. Patalpų ir mechanizmų nuoma


INFORMACIJA NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS (NŠG)


INFORMACIJA APIE PERKAMOS ŠILUMOS TECHNINIUS PARAMETRUS
IŠ NŠG GAUTI PRANEŠIMAI
INFORMACIJA APIE POSĖDŽIUS, KURIUOSE SVARSTOMI NŠG GAUTI PRANEŠIMAI

NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO
SĄLYGOS

PALYGINAMOSIOS ŠILUMOS GAMYBOS KINTAMOS SĄNAUDOS PAGAL ATSKIRAS ŠILUMOS SISTEMAS

Laikotarpis, 2017 m. Varėnos katilinė, ct/kWh Valkininkų katilinė, ct/kWh Matuizų katilinė, ct/kWh
birželis 1,58 2,36 2,08
liepa 2,72 3,23 2,51
rugpjūtis 1,91 1,75 2,55
rugsėjis 1,93 1,76 2,58
spalis 1,94 2,63 2,25
lapkritis 1,46 1,97 1,70
gruodis