Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva ir priimtu sprendimu, 2017 m. gruodžio 12 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna).

Darbotvarkė:

  1. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ įstatų pakeitimo.
  2. Einamieji klausimai.

Susirinkimas vyks UAB „Varėnos šiluma“ posėdžių salėje (10 kab.), adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna. Registracijos pradžia – 9.30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Sprendimų projektus bei kitus dokumentus galima gauti atvykus į UAB „Varėnos šiluma“ adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna.