Administracinė informacija

 

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

 

Pranešame, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos žemiau nurodytų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygos.

 

  1. Reorganizuojama bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“, juridinio asmens kodas 184627344, PVM mokėtojo kodas LT846273415, registruotos buveinės adresas Vytauto g. 57, Varėna, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 28 998,26 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Alytaus skyriuje, toliau – UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“.
  2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė „VARĖNOS ŠILUMA“, juridinio asmens kodas 184827583, PVM mokėtojo kodas LT848275811, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 56, Varėna, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 3 267 084,90 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Alytaus skyriuje, toliau – UAB „VARĖNOS ŠILUMA“.
  3. Aukščiau įvardintos bendrovės reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB „VARĖNOS ŠILUMA“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ ir kuriai nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos pereina UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“ turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius, o sandoriai įtraukiami į UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ buhalterinę apskaitą.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, tęsiančios veiklą UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ nauja įstatų redakcija, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, bendrovės vadovo pranešimu apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo galima susipažinti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:30 val., skelbime nurodytose bendrovių buveinėse bei interneto svetainėse www.vsiluma.lt ir (arba)  www.vkomunalinis.lt.

 

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl inicijavimo reorganizuoti UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ ir UAB „Varėnos šiluma“

UAB „Varėnos šiluma“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos komunalinis ūkis“ reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant ją prie uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“

UAB „Varėnos šiluma“ finansinių ataskaitų rinkiniai https://vsiluma.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/ 

UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkiniai http://www.vkomunalinis.lt/veiklos-atask/finansine-atskaitomybe

Po reorganizavimo veiklą tęsiančios UAB „Varėnos šiluma“ Įstatų projektas

Reorganizavimo sąlygų audito išvada