Techniniai duomenys, šilumos gamybos, karšto vandens poreikis ir sąnaudos

Šilumos įrenginių prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų pagal vartotojų prašymus vykdomas nemokamai, vadovaujantis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklių antros dalies I skyriaus reikalavimais.

 

Temperatūriniai grafikai 2022-2023 m.

 

UAB „Varėnos šiluma“ maksimalus metinis galios poreikis, MWh

Metai Galia
2019 m. 29
2020 m. 35
2021 m. 29,89

 

Šilumnešio srautas ir slėgis

Nešildymo sezono metu šilumnešio srautas – 80 – 110 m3/h;

Šildymo sezono metu šilumnešio srautas – 200 – 380 m3/h;

Slėgis paduodamoje linijoje nešildymo sezono metu – 2,5 – 3,0 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje nešildymo sezono metu – 1,5 – 1,8 bar;

Slėgis paduodamoje linijoje šildymo sezono metu – 3,8 – 5,0 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje šildymo sezono metu – 1,5 – 1,8 bar.

Termofikacinio vandens kokybės rodikliai

Termofikacinio vandens kietumas – iki 500 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens šarmingumas – 0,1 – 0,5 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens geležies koncentracija – iki 300 mg/dm3;

Termofikacinio vandens PH – 8,3 – 9,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-16