Daugiabučių namų atnaujinimas

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų/ patalpų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Techninio projekto pirkimas
 • Rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas

Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Šiaulių Banko kreditavimo salygos

 

Šiuo metu vykdomi atnaujinimo (modernizavimo) projektai Varėnos rajone:

 

1. Basanavičiaus g. 27, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šilumos gamyba Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

2. Vytauto g. 10, Varėna

Investicijų planas

Bendroji dalis

Sklypo plano dalis

Statinio arhitektūrinė dalis

Statinio konstrukcijų dalis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

šildymo-vėdinimo dalis

Šilumos punkto dalis

Elektrotechnikos dalis

3. Vytauto g. 11, Perlojos km., Varėnos rajonas

Investicijų planas

4. Vilniaus g. 71, Merkinės km., Varėnos rajonas

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Šildymas ir vėdinimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

5. Savanorių g. 18, Varėna

Investicijų planas

Daugiabučio namo Savanorių g. 18, Varėna, investicijų sumos didinimo paketas

6. Savanorių g. 22, Varėna

Investicijų planas

Daugiabučio namo Savanorių g. 22, Varėna, investicijų sumos didinimo paketas

7. Vytauto g. 54, Varėna

Investicijų planas

Daugiabučio namo Vytauto g. 54, Varėna, investicijų sumos didinimo paketas

8. Melioratorių g. 9, Varėna

Investicijų planas

Daugiabučio namo Melioratorių g. 9, Varėna, investicijų sumos didinimo paketas

9. K. Jagmino g. 2, Merkinė, Varėnos raj

Investicijų planas

Daugiabučio namo K. Jagmino g. 2, Merkinė, investicijų sumos didinimo paketas

10. M. K. Čiurlionio g. 4, Varėna

Investicijų planas

Daugiabučio namo M. K. Čiurlionio g. 4, Varėna, investicijų

sumos didinimo paketas

11. J. Basanavičiaus g. 6, Varėna

Investicinis planas

12. Dzūkų g. 3, Varėna

Investicijų planas

 

Atnaujintų (modernizuotų) pastatų energinio naudingumo sertifikatai:

Aušros – 13 Aušros – 1 Aušros –  3 Aušros  – 6 Aušros  – 7 Aušros – 10 Dzūkų – 21 Dzūkų – 15 Dzūkų – 17 Dzūkų – 19 Dzūkų – 21 Dzūkų – 23 Dzūkų 40 J. Basanavičiaus – 15 J. Basanavičiaus – 30 Kalno – 1, Matuizos Kalno – 7, Matuizos Kalno – 5, Matuizos Laisvės – 3  M. K. Čiurlionio – 10A M. K. Čiurlionio – 55 M. K. Čiurlionio – 59 Marcinkonių – 18 Melioratorių – 5 Mokyklos 3, S. Varėna Parko g. 2, MerkinėSavanorių – 20  Savanorių g. 44 Savanorių – 46 Sporto – 6 Sporto – 8 Sporto – 10 Šiltnamių – 1 Vasario 16-osios – 3 Vasario 16-osios  – 4 Vasario 16-osios – 6 Vasario 16-osios – 8 Vasario 16-osios – 9 Vasario 16-osios – 10 Vasario 16-osios – 11 Vasario 16-osios – 13 Vytauto – 15 Vytauto – 4 Vytauto – 9 Vytauto 10 Vytauto – 25 Vytauto g. 38 Vytauto – 40 Vytauto g. 42, Vytauto – 44 Vytauto – 46 Vytauto – 48 Vytauto – 50  Z. Voronecko g. 5