Pastatų administravimas

 

  • Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų, balsavimo raštu, apklausų organizavimas;
  • Bendravimas su namo gyventojais, informacinių pranešimų (dėl atsiskaitymų už paslaugas, dėl namo administravimo ir priežiūros pasikeitimų, teikiamų paslaugų kainų) ruošimas bei pateikimas gyventojams;
  • Sutarčių su paslaugų tiekėjais administravimas;
  • Pastatų techninės priežiūros organizavimas, vykdymas ir dokumentacijos tvarkymas;
  • Pastatų bendrojo naudojimo objektų remontų organizavimas;
  • Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė;
  • Atliktų darbų aktų sisteminimas, analizė ir archyvavimas;
  • Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų organizavimas.

 

 

 

 

 

Įsakymas dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo

2019.10.04 DV-839

2020.07.17 DV-572

 

Sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės “ Varėnos šiluma“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

2021.04.27 T-IX-645

 

Administratoriaus ataskaita už 2021 metus

A.Ryliškio g. 32 S.Varėna Aušros g. 1 Aušros g. 3 Aušros g. 6 Aušros g. 7 Aušros g. 10 Aušros g. 13 Burokaraisčio g. 2 Gudakiemis Burokaraisčio g. 4 Gudakiemis Dainavos g. 6 Perloja Dzūkų g. 4 N.Valkininkai Dzūkų g. 17 Dzūkų g. 21 Dzūkų g. 23 Dzūkų g. 34 Dzūkų g. 36 Dzūkų g. 40 Dzūkų g. 66 Dzūkų g. 68 Dzųkų g. 62 J.Basanavičiaus g. 1 J.Basanavičiaus g. 3 J.Basanavičiaus g. 3a J.Basanavičiaus g. 5 J.Basanavičiaus g. 7A J.Basanavičiaus g. 15 J.Basanavičiaus g. 27 J.Basanavičiaus g. 30 Kalno g. 1 Matuizos Kalno g. 19 Matuizos Laisvės g. 3 Liepų g. 1 Kriviliai M.K.Čiurlionio g. 3 M.K.Čiurlionio g. 4 M.K.Čiurlionio g. 6 M.K.Čiurlionio g. 8 M.K.Čiurlionio g. 10 M.K.Čiurlionio g. 37 M.K.Čiurlionio g. 55 Marcinkonių g. 6 Marcinkonių g. 8 Marcinkonių g. 22 Melioratorių g. 3 Melioratorių g. 5 Melioratorių g. 7 Melioratorių g. 9 Mokyklos g. 3 Vydeniai Mokyklos g. 5 I laiptinė Vilkiautinis Mokyklos g. 5 II laiptinė Vilkiautinis Mokyklos g. 15 S.Varėna Parko g. 2 Panara Piliakalnio g. 4 Dubičių km. Piliakalnio g. 6A Dubičių km. Savanorių g. 18 Savanorių g. 20 Savanorių g. 22 Savanorių g. 26 Savanorių g. 38 Savanorių g. 40 Savanorių g. 42 Savanorių g. 44 Savanorių g. 46 Sporto g. 6 Sporto g. 8 Sporto g. 10 Sporto g. 12 Sporto g. 14 Stadiono g. 4 S.Varėna Stadiono g. 8 S.Varėna Šiltnamių g. 1 Transporto g. 8 Transporto g. 9 V.Krėvės g. 4 V.Krėvės g. 7 V.Krėvės g. 9 Vasario 16-osios g. 3 Vasario 16-osios g. 4 Vasario 16-osios g. 6 Vasario 16-osios g. 8 Vasario 16-osios g. 9 Vasario 16-osios g. 10 Vasario 16-osios g. 11 Vasario 16-osios g. 13 Vasario 16-osios g. 15 Vilties g. 33 N. Valkininkai Vytauto g. 2 Vytauto g. 4 Vytauto g. 7 Vytauto g. 9 Vytauto g. 10 Vytauto g. 15 Vytauto g. 22 Vytauto g. 25 Vytauto g. 33 Vytauto g. 40 Vytauto g. 42 Vytauto g. 44 Vytauto g. 48 Vytauto g. 54 Vytauto g. 56 Vytauto g. 58 Vytauto g. 73 Vytauto g. 78 Vytauto g. 107 Vytauto g. 113 Voriškių g. 2 Voriškės Voriškių g. 4 Voriškės Voriškių g. 6 Voriškės Z.Voronecko g. 4 Žalioji g. 21 Žalioji g. 23 Žalioji g. 31 Žalioji g. 33

 

2022-08-22 įsakymas Nr. DV-821 „Dėl daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“

Skelbimas Kabelių km. Kabelių g. 18 namo gyventojams: Kabelių g. 18, Kabeliai

Skelbimas Kabelių km. Kabelių g. 20 namo gyventojams: Kabelių g. 20, Kabeliai

Skelbimas Krūminių km. Alyvų g. 6 namo gyventojams: Alyvų g. 6, Krūminiai

Skelbimas Vilkiautinio km. Mokyklos g. 6 namo gyventojams: Mokyklos g. 6, Vilkiautinis

Skelbimas Užuperkasio km. Aušros g. 1 namo gyventojams: Aušros g. 1 Užuperkasis

Skelbimas Užuperkasio km. Mokyklos g. 4 namo gyventojams: Mokyklos g. 4, Užuperkasis

Skelbimas Gudžių km. Dvaro g. 1 namo gyventojams: Dvaro g. 1, Gudžiai

Skelbimas Gudžių km. Dvaro g. 3 namo gyventojams: Dvaro g. 3, Gudžiai

Skelbimas Gudžių km. Dvaro g. 5 namo gyventojams: Dvaro g. 5, Gudžiai

Skelbimas Nedzingės km. A. Kalanavičiaus g. 5 namo gyventojams: Kalanavičiaus g. 5 Nedzingė

Skelbimas Perlojos km. Perliaus g. 27 namo gyventojams: Perliaus g. 27, Perloja

Skelbimas Varėnos m. Geležinkelio g. 6 namo gyventojams: Geležinkelio g. 6, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Geležinkelio g. 13 namo gyventojams: Geležinkelio g. 13, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Laisvės g. 7 namo gyventojams: Laisvės g. 7, Varėna

Skelbimas Varėnos m. M. K. Čiurlionio g. 65 namo gyventojams: M.K.Čiurlionio g. 65, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Mechanizatorių g. 23 namo gyventojams: Mechanizatorių g. 23, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Savanorių g. 4 namo gyventojams: Savanorių g. 4, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Savanorių g. 16 namo gyventojams: Savanorių g. 16, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Savanorių g. 24 namo gyventojams: Savanorių g. 24, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Statybininkų g. 9 namo gyventojams: Statybininkų g. 9, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Vytauto g. 37 namo gyventojams: Vytauto g. 37, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Vytauto g. 77 namo gyventojams: Vytauto g. 77, Varėna

Skelbimas Varėnos m. Spaudos g. 7 namo gyventojams: Spaudos g. 7 Varėna