Šilumos ir karšto vandens vartotojų įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 1 d.

Lyginant su 2018 m. praėjusiu mėn., įstaigų ir įmonių įsiskolinimas UAB Varėnos šiluma padidėjo 5.33 tūkst. Eur, gyventojų – 2.06 tūkst. Eur. Iš viso skola padidėjo 7.39 tūkst. Eur. Per 2018 m. lapkričio mėn. išrašyti 6 vekseliai (išrašytų vekselių suma – 1208.53 Eur). Pagal vykdomuosius dokumentus antstoliai pervedė 2207.21 Eur. Už vekselius patys gyventojai sumokėjo 276.07 Eur.

 

Vartotojų įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 1 d. (be priskaitymo už lapkričio mėn. paslaugas), tūkst. Eur

 

Skola viso Priteista

Abejotinos

Skolos

Vekselių likutis Administruojama skola

Gyventojai

276.9 119.43 88.45 29.75 237.63
Įmonės 42.98 2.49 1.88 4.37
Bendrijos 11 1.08 9.44 10.52
Viso 330.88 123.00 99.77 29.75 252.52