Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (aktuali redakcija)

  2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (aktuali redakcija)

  3. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1-111 

  4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297

  5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229

  6. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105

 

 

Informacija atnaujinta 2022-05-04