2018 m. šilumos ir karšto vandens vartotojų skolos ir darbas su jomis

2018 m. pabaigoje vartotojų skola už šilumos energiją ir karštą vandenį sudarė 269,5 tūkst. eurų, iš kurios administruojama skola, t.y. arba teisiniu būdu išieškoma 256,4 tūkst. eurų suma. Teismo priteista skola sudaro 128,4 tūkst. eurų, pasirašyta vekselių 28,3 tūkst. eurų sumai. Abejotinos skolos sudaro 99,7 tūkst. eurų. Abejotinos skolos daugiausia susidariusios socialiniuose būstuose gyvenusių vartotojų, kurie išsikraustę, t.y. jų nerandama dėl gyvenamo būsto paveldėjimo dokumentų netvarkymo, jų neregistravimo ir t.t.

Per 2018 m. komercijos skyrius išrašė 49 vekselius 11,0 tūkst. eurų sumai, 59 vartotojų įsiskolinimus perdavė nagrinėti teismui.

Antstolių kontoros per 2018 m. išieškojo ir įmonei pervedė 50,6 tūkst. eurų, vartotojai apmokėjo 14,3 tūkst. eurų sumą pagal išrašytus vekselius.