Dėl šildymo sezono pradžios

Artėjant šildymo sezonui, primename pastatų savininkams (Valdytojams), kurie vartoja šilumos energiją iš centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ir patys atlieka pastatų šildymo sistemų eksploatavimą, kad reikia paskubėti paruošti pastatų šildymo sistemas šildymo sezonui ir pasirašyti pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus.

Primename, kad pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus, neturint pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Taip pat informuojame, kad daugiabučių namų gyventojai patys gali nuspręsti anksčiau pradėti šildymo sezoną nei savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia. Tam, kad namas būtų pradėtas šildyti, suinteresuoti gyventojai turi kreiptis į namo Valdytoją (namo administratorių ar bendrijos pirmininką). Valdytojas, atsižvelgdamas į daugumos namo gyventojų pageidavimus, pateiks prašymą UAB ,,Varėnos šiluma“ ir ne vėliau kaip per dvi dienas namas bus pradėtas šildyti. Į atskirus (pavienius) daugiabučių namų gyventojų prašymus pradėti šildymo sezoną UAB ,,Varėnos šiluma“ neatsižvelgs.

Šildymo sezonas pradedamas, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė nei +10°.