Raginame vartotojus deklaruoti karšto vandens parodymus

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vartotojams, ilgiau kaip 3 mėn. nedeklaravusiems karšto vandens parodymų ir apie tai neinformavusiems bendrovės, bus siunčiami raginimai deklaruoti karšto vandens suvartojimą. Tiems vartotojams, kurie ir po raginimų nepateiks karšto vandens skaitiklių rodmenų, karštas vanduo, vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 179.5 p., bus skaičiuojamas pagal karšto vandens suvartojimo normą – 1,5 m3 1 žmogui per mėnesį.

Normatyvas bus taikomas visiems registruotus pranešimus gavusiems ir rodmenų nepateikusiems vartotojams, net ir tiems, kuriems išsiųsti pranešimai grįš į bendrovę neįteikti.

 

P.S. Visa tai nebus taikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui apie tai raštu ar telefonu informuos UAB „Varėnos šiluma“.