Šaukiamas UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas

UAB „Varėnos šiluma“ valdybos iniciatyva, 2020 m. vasario 21 d. 1000 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Varėnos šiluma“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 184827583, įmonės buveinė J. Basanavičiaus g. 56, Varėna). Darbotvarkė:

  1. Dėl paskolos ėmimo.
  2. Dėl bendrovės reorganizavimo, prie UAB „Varėnos šiluma“ prijungiant UAB „Varėnos komunalinis ūkis“.
  3. Einamieji klausimai.

Susirinkimas vyks UAB „Varėnos šiluma“ posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna. Registracijos pradžia – 900 val.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Sprendimų projektus, kitus dokumentus bei informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti atvykus į UAB „Varėnos šiluma“ adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Varėna.